Efter mere end 25 års budgetforhandlinger,
politisering og anden hanky-panky, for at få de øvrige parter til at bekoste
hele molevitten, er der nu indgået endelig aftale om, at Asimov-tunellen skal
gøres til en realitet.

Hidindtil har projektet været bremset af finansielle
stridigheder mellem Apple og Microsoft, med Google som en mulig interessent
begge bejlede til, men i sidste måned kom så så Drexler-korcernen og IBM med et
endeligt budget, og realistiske plantegninger, der er blevet godkendt af såvel
OECD som WHO.

EU tøver stadigt med endeligt udsagn, men er stærkt
presset af FN og i høj grad af UNESCO. Og det kan da også vække bekymring, at
lige præcis ISIL har udsendt en pressemeddelelse, hvori beslutningen bliver
budt velkommen.

De fleste vil vide, at Asimov-tunellen oprindeligt skulle
have været ført fra Tanger til Malaga, altså gennem grundfjeldet under det
mediterrane bækken. Men Drexler-koncernen har udtalt at deres nano-sværme trods
alt ikke kan klare en gennemboring af ethvert sediment. Og der ligger derfor i
den endelige beslutning, at Asimov-tunellen skal føres fra Cairo til Lissabon.

Den danske statsminister har udtrykt sin begejstring
for projektet, og kvitterer på instagram med nogle betragtninger over Fehmern-bælt-projektet.
Det er også interessant, at han på instagram – og på sin facebookhjemmeside – åbenbart er så hjemme i
science-fiction-terminologien, at han udtaler:

”Projektet er jo udtænkt af en positron-hjerne, og
indkorporerer på den måde de tre robotiske love, således som de var udtænkt og
gjort progamerbare af Isak Asmow. Men jeg finder det til Danmarks fordel, at
man fastholder navnet og ikke – som sverige – kalder det for positron-bryggen”

Vladimir Putin har udtalt, at man kunne bygge en bro
til Mars indenfor det samme budget. Men hvad ved han?

Kim Il Sung har fordømt projektet. Næppe nogen
overraskelse.

Og Donald Trump bedyrer på CNN at han hele tiden har
villet være med:

https://www.youtube.com/watch?v=p9dwyWVySMo