Der er kun en meget lille sandsynlighed for, at
overskriften giver nogen mening – lige nu! Men lad os se, hvad der sker.

I anledning af noget helt andet – og hvorfor ikke
beskrive den? Så altså: – i anledning af, at Jens Hjerrild Poder (der bestyrer
den månedlige podcast SciFiSnak, sammen med Anders Høeg Madsen – og jeg kan
virkeligt anbefale den), i fuld offentlighed – hvad giver De mig? – spurgte om
jeg kendte til nogen taxonomi i forhold til genrer og undergenrer i science
fiction.

Nu prøver jeg, almindeligvis og næsten på en daglig
basis, at opfylde SFC’s formålsparagraf. Det ville derfor ikke bare have været
en kende højrøvet, men decideret flabet, at have svaret: ” – se: Darko Suvin.”
Men det ville også have været, at
forbigå noget, på dansk grund, absolut anbefalelsesværdigt og i øjenhøjde – om man
så må sige. Jeg foreslog derfor Jens og Anders at låne, købe eller til
fingerpris komme i besiddelse af ”Den Elektriske Myre”, med Jannick Storms
glimrende forord og indledning, Niels Dalgaards blændende ”Fra Platon Til
Cyberpunk” og fremfor alt Palle Juul Holms ”Syzygy Og Den Sorte Stjerne”. Så
ska du få taxonomi, ska du!

Nu gik det jo så hverken værre eller bedre – ja måske
i virkeligheden bedre end værre – end at jeg selv fik lyst til, at genlæse ”Syzygy”,
idet det gryede på mig – som vi anglofile siger – at det i hvert fald var tyve
år siden, jeg sidst havde haft den stencilerede genistreg mellem hænderne. Og
idet både jeg og riget fattes penge, så tyede jeg til biblioteket.

Et eller andet sted – muligvis i reptilhjernen – havde
jeg opfattet, at SFC havde udgivet en samling af PJH’s skriverier, men nu fik jeg da smækket kalorius lige i fjæset, så i et anfald af ”overkill” bestilte jeg både ”Syzygy” og ”Den Virkelige Tåre I
Det Fiktive Bæger” (med undertitlen ”udvalgte tekster om science fiction
1975-2009”).

Om jeg derved har hindret Jens og Anders i, at få fat i fidusen – det ville være trist, men sådan er det … så –

Overdrabet består i, at ”Syzygy” er genoptrykt i ”Den
virkelige … ”. Men ikke alene det. For heri er også genoptrykt PJH’s formidable
essay ”Ædle Vilde – Syge Guder” om (dele af) Philip Jose Farmers forfatterskab,
fra artikel-essay-analyse-samlingen ”Virkelige Eventyr”. Og ikke nok med det,
for der også anmeldelser fra vintage Proxima, artikler om Erwin N-Wulff, samt
en fantastisk ”korrespondance” – så at sige ad anmelderiets medias res – mellem
PJH og Stig W. Jørgensen. Jørgensens indlæg er ikke med, som sådan, men PJH holder
på at responsen skulle være til at forstå – og ellers må man ty til (temmelig bedagede)
udgaver af ”Novum”.

Nu er jeg så knippelheldig, at jeg er født for så
længe siden, at jeg (rent faktisk, som det hedder) deltog i nogle møder i SFC,
dengang disse havde fast tilholdssted i Suhmsgade, København (første tirsdag i
hver måned – tror jeg nok). Årstallet må hedde 87-88- eller – 89. Det er for så
vidt bedøvende ligegyldigt, for det er faktisk så længe siden at jeg hér – hvor
de 25-30 års ekstra lag ”døver smerten” – egentlig kun husker Niels Dalgaard,
H.P. Inselmann – og: Stig W. Jørgensen, som jeg just havde læst et par
anmeldelser af i Proxima, samt en ret hardcore analyse af, hvorvidt Kafka
skulle betragtes som SF-forfatter, i Novum – som han selv var redaktør for
(Jørgensen! – Ikke Kafka, c’mon!).

På denne afstand af mange år, tør jeg godt sige at den
artikel, analyse, forekom mig uhyre akademisk og intellektuelt funderet. Det er
derfor ret sjovt, at læse i ”Den Virkelige … ” at Stig W. angiveligt skulle
have harceleret mod ”akademikere”, samt Holms svar, nemlig at han (Holm)
absolut da heller ikke vil beskylde Stig W.’s skrifter for at være specielt
akademisk perspektiverede. Touché, mon ami.

Mange år senere (i hvert fald 5-6 stykker), kalder
Holm Jørgensen for en ”elegisk elegantier”, hvorfor den enes intellekt åbenbart
har matchet den andens akademi, og det kan verden kun blive bedre af. Og da
Stig W. – senere igen – starter sin, nu desværre nedlagte blog (men den findes)
”Ekkorummet”, vender han ofte tilbage til PJH, eller dennes alter-ego, Bernhard
Ribbeck, og Jørgensen får også lov til at udgive PJH’s festtale til Niels
Dalgaard – i redigeret udgave – som et indlæg, et af de sidste, på ”Ekkorummet”.
Og for at det overhovedet ikke skal være løgn, så har de begge – Holm og
Jørgensen – et godt øje til Erwin N-Wulff. Det ene af dem mere blåt end det
andet, men der må være plads til begejstring, og i mine mere kontemplative
sekunder (mere kan det ikke blive til) har jeg – uden at skyde noget i skoene
på d’herrer – overvejet om vi hér er vidner til en begejstringstæthed, der
overskrider såvel polære som formative grænser, hvis kernepunkt er entusiasmen
for det kvalitative. Hvis det er tilfældet, er det en hyldest værdig. Men
uagtet det, så skriver de begge to rigtigt godt, og det kan vi alle være tjent
med.

Så jeg afslutter lige med nogle reklamer:

SFC har udgivet ”Fra Platon Til Cyberpunk” af Niels
Dalgaard; ”Den Virkelige Tåre I Det Fiktive Bæger” af Palle Juul Holm; ”Ekkorummet”
af Stig W. Jørgensen; ”Det Virtuelle Cocktailparty” af Stig W. Jørgensen.
Desuden kan anbefales ”Den Gode Gamle Fremtid” af Niels Dalgaard, samt:

Se: – Darko Suvin.